Årsmöte 2013

Protokoll, Svenska F18-förbundets årsmöte, 2013-01-29

 

Val av Justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

Tomas Ekefalk

Val av två rösträknare

Olle Berensson

Lars Linder

Fråga angående mötets behöriga utlysande

Ja

Val av mötets ordförande samt sekreterare

Ordförande: Petter Karlberg

Sekreterare: Johan Gnosspelius

Fastställande av dagordningen

Den utskickade

Styrelsens verksamhet och förvaltningsrapport

Petter Karlberg föredrog verksamheten. VI har anordnat kappseglingar, framförallt Raid Revenge och SM. Oscar Claeson föredrog förvaltningsrapporten. Förlust med 10.000 kr pga Raid Revenge och SM.

Revisionsberättelse

Fredrik Karlsson har granskat räkenskaperna och föreslår ansvarsfrihet. Bifogas protokollet.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för 2013

Ordf: Petter Karlberg(F18)

Ledamöter:

Oscar Claeson (kassör)

Lars Linder

Tomas Windrike (F16)

Christian Sönnergaard

Mattias Söderström (Nacra 17/N17)

Suppleanter:  Inga

Beslut om firmateckning

Petter Karlberg och Oscar Claeson var för sig.

Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor: Fredrik Karlsson

Revisorssuppleant: Carl Johan Söder

Behandling av motioner

Inga motioner

Övrigt

Årsavgift

–          Årsavgiften är 400 kr per person oavsett om man är gast eller rorsman.

–          Styrelsen får i uppdrag att bestämma hur avgiften drivs in.

Petter Karlberg                                                                                                                                               Tomas Ekefalk

1 tanke kring ”Årsmöte 2013

  1. Pingback: Sidan kunde inte hittas « Svenska F18/F16 förbundet

Lämna ett svar