Cupen 2015

Svenska Formula18 Cupen 2015

Formula Cupen 2015 innehåller 6 st regattor i nordiska vatten för F18. Samtliga regattor räknas med i cupens slutresultat.

  • 3 maj: Vårrullen (1 heldag)
  • 23 maj: Ornö Runt raid (1 heldag), övernattning på Rögrund för de som önskar.
  • 6-7 juni: Sandhamn Open (2 heldagar)
  • 11-18 juli: VM i Kiel (ingår ej i cupen)
  • 14-16 augusti: NM i Oslo (3 heldagar) direktfärja från Kiel till Oslo finns.
  • 27-30 augusti: Stockholm Archipelago Raid (4 heldagar)
  • 12-13 september: SM i Sandhamn (Cupavslutning, räknas som 4 heldagar i Cupen)

Regler

Resultaten beräknas på respektive regattas slutgiltiga resultatlistor.
– Bästa svenska båt får poäng motsvarande antalet startande svenska båtar i en regatta multiplicerat med antalet heldagar som regattan pågår.
– Sista svenska båt som startat i något race i en regatta får 1 poäng multiplicerat med antalet heldagar som regattan pågår.
– SM ger dubbel poäng, dvs räknas som 4 heldagar.
– Endast medlem i svenska Formula18 förbundet kan tillgodoräkna sig poäng.

Exempel: Om 25 svenska båtar deltar i varje regatta och samma båt vinner alla regattor kommer den båten att få slutpoäng:
25 * (2+2+2+3+4+4) = 425 poäng.
Om en annan båt som också deltar i alla regattor kommer sist i alla regattor kommer den båten att få slutpoäng:
1 * (2+2+2+3+4+4) = 17 poäng.

Om flera har samma totalpoäng i cupen så jämförs de högsta poängen från tävlingarna och om de är lika så jämförs näst högsta poäng o.s.v. tills det är en som har en högre poäng än de andra. Om alla delpoängen är lika så är det den sista cup tävlingen som avgör, det vill säga att den som fick högst poäng i den sista tävlingen får den högre placeringen.

Styrelsen administrerar poängberäkning och presenterar löpande på hemsidan. Poäng beräknas separat per rorsman och gast. Dvs samma poäng tilldelas rorsman som gast. Styrelsen förbehåller sig rätten att i efterhand korrigera uppenbart felaktiga resultat (styrelsens tolkning), innan cuppoäng beräknas.

Lämna ett svar