Cupen 2018

Svenska Formula18 racekalender 2018

* Ingår i Cupen

  • 29/4 Vårrullen i Saltis*
  • 19-20/5 Raid från Saltis med övernattning (ev inkl Ornö Runt)
  • 26/5 Lidingö runt
  • 9-10/6 Sandhamn Open*
  • 30/6-3/7 Agio Midnight Sun Raid*
  • 10-12/8 SM med raid från Saltis + 6-8 banrace i Sandhamn*
  • 23-26/8 Stockholm Archipelago Raid*
  • 7-9/9 NM i Hangö
  • 29-30/9 Race på Baggen, flerskrov & foilande*
  • Slutet oktober Raid Noir