Årsmöte 2017

Protokoll och bilagor från årsmötet för Svenska Formula Förbundet (Svenska Formula18 Förbundet) i januari 2017 avseende verksamhetsåret 2016.

Protokoll kan läsas på Arsmote_SFF_2017

Bilaga:

Verksamhetsberättelse (ej inskannad ännu)

Revisionsintyg_SFF_2017

Stadgar