Multi Cup 2014

Förbundet har i år utformat ett nytt koncept för Svenska F18 Cup seglingarna tillsammans med Whyshore.

Multi Cupen är en cup som är öppen för de aktiva flerskrovsklasserna i Skandinavien. I årets första
upplaga har vi klasserna F18 och SeaCart 26. Förhoppningen är att fler klasser på sikt ska ansluta sig till cupen och på så sätt skapa en kul och aktiv plattform för seglarna.

Läs mer på Multi Cupens hemsida

Lämna ett svar