Styrelsen

Ordförande: Lars Linder (F18)

Sekreterare: Roman Pixell (F18)

Kassör: Carl Dyrssen

Vice kassör: Gustaf Dyrssen

Kontakt: info@f18sweden.se