Stadgar

Nya stadgar antogs vid årsmötet 2013 och 2017 samt är insända till SSF.

Stadgarna består av två dokument. Det ena är formella stadgar och Appendix är avsett att återspegla förbundets aktuella status avseende ingående klasser, styrelse och beslut.

Aktuella:

sff_stadgar_2017

sff_appendix_a_2017

Det informella namnet på förbundet är Svenska Formula Förbundet men är officiellt registrerat som Svenska Formula18 Förbundet hos SSF.

Arkivfiler:

SFF_stadgar_2013

SFF_appendix_a_2014

SFF_Appendix_A_2013

 

Lämna ett svar