Årsmöte 2022

Svenska F18-förbundet kallar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2022. Vi träffas under trevliga former och går igenom året som gått, väljer ny styrelse samt fastställer planen för 2022, behandlar inkomna motioner etc.

Om du är intresserad att kandidera till styrelsen – hör av dig till valberedningen Johan Fischer johan@sweetrelish.com och Gustaf Dyrssen gustafdyrssen@icloud.com.

Väl mött!

 • Tid 18 Januari 2022 kl 18.30-22.00 (insläpp från 18.00)
 • Plats Hamngatan 11, Altiravind AB
 • Föranmälan kan ske via Facebook
 • Anslut digitalt via Google Meet

Preliminär agenda:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och upprättande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. Val av två rösträknare
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelsemedlemmar
 11. Val av revisor
 12. Val av valnämnd
 13. Behandling av motioner
 14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Se protokoll från föregående år: http://www.f18sweden.se/arsmote-2021/