Cupen 2016

Svenska Formula18 racekalender 2016 (preliminär)

Markerad med * ingår i Svenska cupen
 • 23 april: Vårrullen*, Saltis
 • 14-15 maj: Västkustraid*, Mållösund
 • 21 maj: Lidingö Runt
 • 28 maj: Ornö Runt* (ev inkl race till och från)
 • 11-12 juni: Sandhamn Open*
 • 2-4 juli (lör-mån): Agio Midnight Sun Raid, Luleå*
 • 5-7 augusti: NM i Tallin* (3 dagar) direktfärja från Stockholm, race anpassas till avgångar.
 • 20 augusti: Tjörn Runt
 • 25-28 augusti: Stockholm Archipelago Raid* (4 dagar)
 • 10-11 september: SM i Saltis* och Cupavslutning (inkl F16+Spitfire youth på söndagen)
 • 15-16 oktober: Raid Noir, Saltis
 • 28 okt-4 nov: VM i Buenos Aires

Regler

Resultaten beräknas på respektive regattas slutgiltiga resultatlistor.
– Bästa svenska båt får poäng motsvarande antalet startande svenska båtar i en regatta multiplicerat med antalet heldagar som regattan pågår.
– Sista svenska båt som startat i något race i en regatta får 1 poäng multiplicerat med antalet heldagar som regattan pågår.
– SM ger dubbel poäng, dvs räknas som 4 heldagar. SM 2016 är kvalificerande för VM i Danmark 2017.
– De två race med lägst poäng räknas bort i sammanställning av cupresultat. Dvs om 9 race ingår i cupen räknas de bästa 7 för varje seglare.
– Endast medlem i svenska Formula18 förbundet kan tillgodoräkna sig poäng.

Exempel: Om 25 svenska båtar deltar i varje regatta och samma båt vinner alla regattor kommer den båten att få slutpoäng:
25 * (2+2+2+3+4+4) = 425 poäng.
Om en annan båt som också deltar i alla regattor kommer sist i alla regattor kommer den båten att få slutpoäng:
1 * (2+2+2+3+4+4) = 17 poäng.

Om flera har samma totalpoäng i cupen så jämförs de högsta poängen från tävlingarna och om de är lika så jämförs näst högsta poäng o.s.v. tills det är en som har en högre poäng än de andra. Om alla delpoängen är lika så är det den sista cup tävlingen som avgör, det vill säga att den som fick högst poäng i den sista tävlingen får den högre placeringen.

Styrelsen administrerar poängberäkning och presenterar löpande på hemsidan. Poäng beräknas separat per rorsman och gast. Dvs samma poäng tilldelas rorsman som gast. Styrelsen förbehåller sig rätten att i efterhand korrigera uppenbart felaktiga resultat (styrelsens tolkning), innan cuppoäng beräknas.