Avgifter för mätning och mätbrev

Viktigt att ni mäter in era båtar och segel, så ni inte får bekymmer inför de större regattorna!
Betalning sker på plats, kontant eller Svish.
Ta kontakt med någon av Förbundets mätmän via t ex info@f18sweden.se:
Christian Sönnergaard, Stockholm
Thomas Windrike, Stockholm
Priser mätning(SEK):
  • Komplett inmätning inkl mätbrev: 1500
  • Segel: 300
  • Sticksvärd: 200
  • Ägarbyte/Mätbrev: 250
  • Transparent sticker, skrov: 50
  • Mast, roder, sticksvärds sticker: 30