Formula18-förbundets årsmöte 21 januari 2020

Formula18-förbundets årsmöte 21 januari 2020 kl. 18.00-20.00

Lokaler centralt i Stockholm samt Skype för deltagare på distans

Dags för årsmöte. Vi träffas under trevliga former och går igenom 2019, väljer ny styrelse samt plan för året 2020, inkomna motioner etc. För er som vill vara med på Skype så kommer det finnas en länk, det funkade bra att följa med i mötet förra året.

Ordförande, kassor och sekreterare kandiderar på att fortsätta ett år, men vi blir gärna någon till. Intresserade Hör av sig till valberedningen Leff Dahl och Gustaf Dyrssen.

Välkomna!

Preliminär agenda:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och upprättande av röstlängd
3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
4. Val av två rösträknare
5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelsemedlemmar
11. Val av revisor
12. Val av valnämnd
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Se protokoll från föregående år: http://www.f18sweden.se/arsmote-2019/