Motion till årsmöte 2019

Som tidigare meddelats har förbundet årsmöte tisdag den 22 januari. Som förra året står Agio som värd i de fina lokalerna på St Eriksgatan 119 och Joakim Wiklund ordnar så att det finns något gott att mumsa på och dricka till.
För att ringa eller Skypa in till årsmötet, se länk i inbjudan på facebook.
Motioner
Följande motion skriven av Oscar Wetterling har inkommit till årsmötet,
Är medlemmarna av svenska F18 förbundet för eller emot att klassen utvecklas tekniskt?
Bakgrund
Vi i den tekniska kommittén får ofta frågor som rör utvecklingen av F18 klassen. Frågorna kokas ofta ner till om vi i kommittén vill bevara regeln och klassen som den är eller tillåta en utveckling i form av exempelvis huruvida foils bör tillåtes eller ej, om klassen ska tillåta DS segel m.m. Den tekniska kommittén efterfrågar förbundets åsikt i frågan om vilken väg F18 ska ta; att tillåta utveckling för att tillse bla att tillverkares intresse upprätthålls för klassen eller att välja ett mer restriktivt spår som leder till lägre kostnader för de aktiva.
Förslag
Förslaget är att stämman diskuterar hur klassen ska utvecklas i framtiden och ger sin syn till Tekniska kommittén som får fortsatt förtroende att föra Förbundets talan i World Council i dessa frågor.
Val av styrelse och kommitteer
När det gäller val av ny styrelse kandiderar Lars Linder som Ordförande. Therese Antman har bett att få avgå som Sekreterare och vår nuvarande kassör Roman Pixell kandiderar istället som sekreterare. Till Rollen som kassör kandiderar Carl Dyrssen och som vice kassör Gustaf Dyrssen. Fler medlemmar till styrelsen är hjärtligt välkomna, men inte nödvändigt för att verksamheten ska fungera.
En teknisk kommittee finns bestående av Oscar Wetterling, Gustaf Dyrssen och Lars Linder men fler som vill engagera sig i klassens utveckling är välkomna. Styrelsen önskar också bilda en informell kappseglingskommittee med några personer som kan hjälpa till att arrangera bankappseglingar och raider, utöver Stockholm Archipelago Raid och Nordiska Mästerskapen.
Övriga frågor
En övrig fråga har hittills inkommit till mötet som förslagsvis tas i slutet utanför årsmötet med de som berörs, nämligen F18-seglare på KSSS:
Ska frågan undersökas om möjliga alternativ till KSSS som klubb?
Bakgrund
Jag upplever att vi som medlemmar i KSSS inte får så mycket för vårt medlemskap och de kostnader som är förenliga med detta. Klubben har under de senaste åren visat ett minskande intresse och nu strukit F18-klassen från klubbens samtliga kappseglingar 2019.
Förslag
Jag föreslår att en arbetsgrupp om 2-3 personer tar fram några realistiska alternativ så att F18-flottan om 25 båtar kan göra en gemensam flytt till en annan klubb om det skulle vara aktuellt. Det viktigaste är att vi håller ihop. Jag föreslår även att förbundet väljer en person som kommunicerar våra synpunkter och önskemål till ansvariga på KSSS.