Stockholm Archipelago Raid – 300 Nm på 4 dagar

Start leg 8

Årets raid, nu kallad Stockholm Archipelago Raid, var uppgraderad till 4 dagar med 3 basecamp från Fejan i Norr till Rånö i söder.  Det blev en oförglömlig upplevelse med mycket vind och fantastiska F18-förhållanden.

Läs artikeln med intervjuer av vinnarna på Internationella F18-förbundets hemsida.

Läs mer och se bilder och filmer på hemsidan på Facebook samt filmklipp på Youtube.