Kategoriarkiv: News

Rekordstort svenskt deltagande väntas på F18 VM i Danmark

I sommar arrangeras VM i bankappsegling för F18 i Danmark den 8 till 15 juli 2017. Redan är ett 80-tal team anmälda från bl.a. USA, England, Tyskland, Australien och Guadalupe för att nämna några. 
Rekordmånga svenska team är anmälda, hela 18 stycken. Det är förmodligen utan jämförelse det största antalet deltagande svenska team som åkt till ett VM i ett annat land på många år.

Årsmöte 2015 – Agenda

Agenda
1.Val av justeringsman att justera årets protokoll
2.Val av två rösträknare
3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande
4.Val av mötets ordförande och sekreterare
5.Fastställande av dagordning
6.Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport
7.Revisionsberättelse
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter för 2015
10.Beslut om firmateckning
11.Val av revisor och revisionssuppleant
12.Behandling av motioner
13.Övrigt

Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport
Årsberättelse Svenska F18 2014

Internationella F18-förbundet
F18 Strategic Report + Newsletter No 13 January 2015

Enkät om F18-klassen (från januari 2014)
Enkat om F18 – 2014-01-15

Förbundets Årsmöte 2015

Måndag 2 februari kl 18 Wallingatan 33, 5 tr Föranmälan inget krav, men tacka gärna ja till eventet på F18 Seglarkompisar så vi vet hur många som kommer.

https://www.facebook.com/events/1594116480812285/?ref=22

Mötet kommer som vanligt att vara kort och koncist för att ge ansvarsfrihet, välja styrelse och annan formalia. Därefter diskuterar vi under fria former det som är viktigt för medlemmarna och förbundet, tex tilldelning av platser till VM, Tävlingskalendern inkl upplägg för raid + SM, träningsupplägg, clinics m.m. Agenda och kort årsberättelse via F18-förbundets hemsida såsmåningom.

Vi kommer att försöka ordna så att det går att vara med via Skype, men det finns ingen garanti att det funkar och för den efterföljande diskussionen rekommenderas att vara på plats. De som vill går ut efteråt för en bit mat och dryck i goda seglingskompisars lag.

Förslag till Agendan kan redan nu anmälas som kommentarer till inbjudan på Facebook. Ange om du anser att förslaget ska vara en beslutspunkt under årsmötet eller kan vara en del av den fria delen av mötet.